Nieuwsbrief #4

#4: September 2022: Stijgende energielasten: onze eisen

Vanuit het verbouwde stadhuis typ ik deze nieuwbrief. Ik had na de vakantie al enorm zin om weer aan de slag te gaan als raadslid, maar in deze prachtige ambiance voel ik me nog geïnspireerder en nog meer gemotiveerd om positief bij te dragen aan Groningen. In deze nieuwsbrief ga ik in op de stijgende energielasten en wat de gemeente hieraan kan, en zou moeten, doen. Ook vertel ik over het verbouwde stadhuis en vertel ik wat er op mijn ‘politieke’ agenda staat voor de komende maand.

Stijgende energielasten: Onze 3 eisen

Ogenschijnlijk willekeurig worden steeds meer Nederlanders geraakt door extreem snel stijgende energielasten. Het gaat hierbij al snel om enkele honderden euro’s per maand, zo zijn er zelfs huishoudens waar het om €600,- per maand gaat. Niet eenmalig, maar elke maand weer, 12 keer per jaar. Een enorme financiële klap, die voor heel veel mensen simpelweg niet op te vangen is.  

Dit is een landelijk probleem en de Rijksoverheid zou er dan ook alles aan moeten doen om dit te voorkomen. Samen met GroenLinks lanceerden PvdA’ers in Den Haag hier een concreet plan voor, met als belangrijkste ingrediënt een maximumprijs voor gas & energie. Klik hier om de petitie te tekenen en daarmee deze oproep naar Rutte te ondersteunen.

Helaas is het maar de vraag of het Kabinet met zulke plannen gaat komen. Vandaag kwamen wij dan ook met 3 concrete eisen voor de gemeente Groningen. (1) We willen dat de gemeente garandeert dat er niemand afgesloten wordt van het gas. (2) we willen dat de gemeente proactief mensen gaat informeren over de regelingen en subsidies die er nu al zijn. En dat op een laagdrempelige manier, dus bijvoorbeeld ook in bushokjes. En (3) we willen dat er extra tempo gemaakt wordt met de energietransitie en het verduurzamen van huizen. Hiernaast kan je onze punten uitgebreid lezen en in dit korte filmpje lichten we ze ook nog toe. Mist er nou nog iets belangrijks in dit plan of heb je misschien zelf zorgen over je energiekosten die je wil delen? Laat het mij dan weten!

Energietransitie – alleen samen lukt het

De zomer van 2022 gaat de boeken in als de heetste en droogste zomer van Europa. In China was er zelfs een gebied waar het 2 weken lang niet kouder dan 32 graden was (dus ook ’s nachts niet!). Maar tegelijkertijd waren er enorme wachtrijen op Schiphol en verbaasde ik me hier enorm over. Dit heeft me nog meer aan het nadenken gezet over klimaatverandering en de energietransitie. Het heeft me gesterkt in mijn idéé dat we deze energietransitie alleen voor elkaar kunnen krijgen als (bijna) iedereen meedoet en ook zelf mee wil doen. In onze democratisch rechtstaat kan de overheid simpelweg niet alles verbieden wat slecht voor het milieu is of bijvoorbeeld teveel ingrijpen in het landschap door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen waar omwonenden niet blij mee zijn. Stel je voor wat dat bij de volgende verkiezingen doet en hoe snel die maatregelen dan teruggedraaid gaan worden. Bovendien heeft de overheid ook niet het geld om zelf alle investeringen te doen. We moeten dit dus wel samen doen en er moet dus wel voldoende draagvlak zijn. Waarbij ‘samen’ niet alleen inwoners zijn, maar dit breder is: óok het bedrijfsleven, de verenigingen en stichtingen en alle overheidslagen.

De vraag is alleen hoe we ervoor gaan zorgen dát dit draagvlak er is en mensen mee willen doen. En hier heb ik afgelopen tijd veel over nagedacht. Het lastige daarbij is dat er niet één ‘Groninger’ is. Zo zijn er mensen die gemotiveerd worden door een groot gebaar (zoals de autoloze zondagen in de jaren ’70), maar zijn er ook mensen bij wie dat juist weerstand oproept. Ook zijn er mensen die best bij willen dragen aan de energietransitie, maar alleen als dat financieel uit kan. Of mensen die bijvoorbeeld wel bereid zijn om minder vlees te eten, maar die 4 keer per jaar willen vliegen, of andersom. En wat te denken van al die mensen die meer willen doen, maar die niet de financiële situatie hebben om hun huis te verduurzamen of biologische producten te kopen.

Een alles omvattend antwoord heb ik hier niet op. Maar met de stijgende energielasten en de hitte van afgelopen zomer is nog duidelijker geworden dat we niet op de oude voet door kunnen gaan. Ik zie het dan ook als mijn taak als raadslid om hier wel antwoorden en daar naar te handelen.

Een meme van the Simpsons over de hete zomers. Voor het originele fragment: www.tinyurl.com/SoFar123

Vernieuwd stadhuis

Anda Kerkhoven

Terwijl zoveel mensen zich zorgen maken over een stijgende energierekening en de wereld in brand leek te staan, voelt het ongemakkelijk om te vertellen over het vernieuwde stadhuis. Tegelijkertijd lieten de rijen op de open dag zien dat hier enorm veel interesse voor is en ben ik zelf ook heel enthousiast over al het werk dat de afgelopen 2 jaar verzet is, dus wil ik jullie er graag iets over vertellen. Het eerste wat als opvalt is de prachtige entree, waar ‘de Paardenkeuring’ van Otto Eerelman weer bewonderd kan worden en waar je als bezoeker een mooie print van dit schilderij kan krijgen. Daarnaast is er gekozen om de raadszaal van de begane grond helemaal naar boven op de zolder te verplaatsen. Hierdoor is er nu beneden ruimte voor een ruime zaal, die -op initiatief van de PvdA- vernoemd is naar de verzetsvrouw Anda Kerkhoven. In de Tweede Oorlog was zij koerier in het Groningse verzet, maar later werd zij gearresteerd, gemarteld en uiteindelijk vermoord door Nederlanders die voor de Duitsers werkten. Ik ben nu een paar keer langs haar portret gelopen, en elke keer moet ik denken aan haar lef om zich zo in te zetten voor haar medemensen en de prijs die zij daarvoor moest betalen.

Met de griffie (de ondersteuning van de Raadsleden) ben ik aan het kijken of, hoe en wanneer ik rondleidingen kan geven. Hopelijk kan ik de data in mijn volgende nieuwsbrief vermelden, zodat ik jullie mee kan nemen en in meer details kan vertellen wat er allemaal gedaan is.

Deze maand

Deze week hadden we een uitgebreid (van 16:30 tot 22:30) overleg met de burgermeester en de gemeenteraad over veiligheid. Hier bespraken we informeel hoe het daarmee staat in Groningen en wat de gemeente nog meer zou kunnen doen. De week erop staan er meteen 2 debatten op de agenda waar we ons als Raad moeten uitspreken op deze thema’s. Eerst over de komende jaarwisseling en daarna over het cameratoezicht in de binnenstad. Lastige onderwerpen met grote gevolgen, aangezien het iedereen raakt.

Ook spreken we in de raad over het fonds energietransitie , een plan om in Groningen met een fonds de energietransitie te ondersteunen, zodat ook mensen met een lager inkomen mee kunnen doen. Ten slotte heb ik zelf enkele werkbezoeken op de agenda staan, maar ik ga ook nog graag met mensen in gesprek die echt met de handen in de klei werken aan de energietransitie. Dus ken je toevallig een zonnepanelen-importeur, een klusjesvrouw (of man) die non-stop huizen isoleert of iemand anders die aan de energietransitie werkt, dan kom ik graag met hem/haar in contact voor een goed gesprek.  

Eerder gepubliceerde nieuwsbrieven: