Nieuwsbrief #3

#3: Juli 2022: Het coailiteakkoord

Na ongeveer 2 maanden onderhandelen is het zover: het coalitieakkoord is gepresenteerd. In dit akkoord beschrijft het nieuwe college (de ‘regering’ van de gemeente Groningen) wat zij de komende 4 jaar willen bereiken. In deze nieuwsbrief zeg ik wat de belangrijkste punten uit dit akkoord zijn en vertel ik een beetje hoe de onderhandelingen gegaan zijn. Ook heb ik als een politicus van de 21ste eeuw een filmpje gemaakt voor Instagram en een debat gevoerd over Warmtestad. 

Het nieuwe coalitieakkoord: ‘Het begint in Groningen – voor wat echt van waarde is’

Coalitieakkoord – wat staat erin?


De 5 linkse partijen die de komende jaren de stad gaan besturen (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren & ChristenUnie) hebben de afgelopen tijd druk onderhandeld. Zelf zat ik niet bij de onderhandelingen (wethouder Carine & fractievoorzitter Julian deden dit), maar we werden als fractie goed op de hoogte gehouden. Zo werd er druk onderhandeld over nieuwe wijken aan de westkant van de stad (op het suikerunie terrein) en de nieuwe Oosterpoort. Maar vooral werd er gesproken over de gezamenlijke waarden van deze 5 partijen en de vraag wat dat betekent voor het Groningse beleid. Het resultaat is een heel mooi akkoord, met de nadruk op een sterke overheid die de regie pakt op belangrijke thema’s en die voorop durft te lopen.

Het hele akkoord is hier te lezen, maar sneller is het om dit filmpje van 2 minuten te kijken.

Gelukkig is het een akkoord op hoofdlijnen; de komende tijd moet dus duidelijk worden hoe het college dit echt voor elkaar wil gaan krijgen. En daar kom ik weer volop in actie als raadslid: bijvoorbeeld als er een concreet voorstel moet komen voor het nieuwe gemeentelijke energiebedrijf of als er plannen komen om criminaliteit in Groningen tegen te gaan.

Het coalitieakkoord in 2 minuten

Social media

Soms kan ik wel jaloers zijn op de raadsleden van de jaren 80. Niet alleen omdat ze toen allemaal zulke mooie baarden hadden, maar vooral omdat er toen nog geen sociale media bestond. Wat moet dat rustig geweest zijn… Aan de andere kant zijn de socials ook een enorme kans om als PvdA te laten zien waar we mee bezig zijn. Dus daarom maken we er wel volop gebruik van en maken onze fractiemedewerker Björn en onze stagiaire Leonore regelmatig filmpjes met de PvdA-fractie. Deze keer was ik aan de beurt en mocht ik mensen op de markt vragen wat zij belangrijk vonden in Groningen. Vroeger wilde ik altijd voor het klokhuis werken, en dat lijkt me nog steeds leuk, maar ik denk dat ik toch de goede carrière-richting gekozen heb. Het filmpje kan je hieronder bekijken:

Warmtestad en de jaarrekening

Gelukkig begint de inhoud ook steeds belangrijker te worden. Het verdiepen in de energietransitie gaat de goede kant op. Ik heb al veel gelezen, mensen gesproken en komende vrijdag ga ik langs bij Nijestee om te horen hoe zij met het verduurzamen van woningen omgaan. Afgelopen week was er een debat over Warmtestad. Warmtestad is een overheidsbedrijf die vooral in Noord-West Groningen (Selwerd & Paddepoel) bezig is met het aanleggen van warmtenetten.

Het grote voordeel van een warmtenet is dat je met restwarmte (bijvoorbeeld van een datacentrum) of met groene energie (van zonnepanelen) huizen kan verwarmen. Zo kan de CV-ketel het huis uit en zijn we niet meer afhankelijk van Russisch of Gronings gas. Na de zomer spreken we over de toekomst van Warmtestad en tijdens het debat op woensdag nam ik daar vast een voorschot op. Zo vroeg ik het college o.a. om te kijken of warmtestad een socialere onderneming kan worden, met voldoende stage-of opleidingsplekken en werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook sprak ik over energiearmoede en vroeg ik aan het college om te onderzoeken wat warmtestad hier tegen kan doen.

Eerder gepubliceerde nieuwsbrieven: