Nieuwsbrief #2

#2: 25 april 2022: Nu officieel raadslid!

Dat verklaar en beloof ik”. Met het uitspreken van deze 5 woorden ben ik vanaf 30 maart officieel raadslid voor de gemeente Groningen. En de rollercoaster is nu echt begonnen. Elke woensdag hebben we een uitgebreid introductieprogramma om de gemeente te leren kennen. We droegen als fractie Rik van Niejenhuis voor als wethouderskandidaat en onderhandelden over een nieuw college. Bovendien heb ik afgelopen woensdag als raadslid voor het eerst gestemd. Zo besloten we als raad om het komende jaar geen nieuwe vestigingen van flitsbezorgers toe te laten

In deze tweede nieuwsbrief blik ik terug op de afgelopen maand, vertel ik in welke onderwerpen ik me ga vastbijten en geef ik een kleine masterclass ‘wat doet de gemeenteraad’.

De nieuwe PvdA-fractie. Van links naar rechts: Julian, Carine, ik, Rik, Els & Rozemarijn.

Terugblik sinds vorige nieuwsbrief: coalitie-onderhandelingen en flitsbezorging.


Coalitie-onderhandelingen:

Al op de avond van de verkiezingen begon het geflirt tussen de partijen en daarmee waren de coalitie-onderhandelingen officieel begonnen. Dit zijn de onderhandelingen tussen de verschillende partijen in de raad om te bepalen welke partijen samen de coalitie gaan vormen en dus in de praktijk de gemeente zullen besturen. De overige partijen zitten dan in de oppositie. Als fractie moeten we aangeven met wie wij het liefst in een coalitie zitten en hoe wij aankijken tegen de grootste uitdagingen waar Groningen voor staat. De informateur (zeg maar, de begeleider) adviseerde een super-links college van GroenLink, PvdA, PvdD, SP & ChristenUnie. Wat mij betreft een mooie uitkomst: sociaal links, groen & progressief! Op de website van de NOS kan je zelf je droomcoalitie bouwen – zorg wel dat je altijd een meerderheid hebt.

Flitsbezorging
Op mijn eerste raadsvergadering gingen we na een kort debat meteen al stemmen over flitsbezorging in Groningen. Dit zijn bedrijven die vanuit zogenaamde dark stores op fietsen boodschappen bezorgen (binnen 30 minuten). Op zich ben ik niet tegen deze flitsbezorgers, maar wel tegen de manier waarop het nu geregeld is. Zo zijn er twee van deze winkels in het centrum van de stad (Ebbingestraat & Oosterstraat) waar ze voor veel overlast zorgen. Ook zijn er signalen dat ze slecht omgaan met hun personeel. Mede hierom hebben we besloten dat er het komende jaar geen nieuwe flitsbezorgers zich mogen vestigen in Groningen. Zo hebben we als raad een jaar om te zorgen voor goede regels, zodat ze daarna -mits ze zich aan die regels houden- wel welkom zijn. Bijvoorbeeld alleen op bedrijventerreinen aan de rand van de stad en met extra veiligheidseisen voor hun personeel.

Mijn specialisaties: Duurzaamheid, financiën, veiligheid & grondbeleid

Als PvdA-fractie hebben we met ons zessen besloten om de onderwerpen te verdelen, zodat iedereen voor een aantal onderwerpen ‘woordvoerder’ is. Dat betekent niet dat die persoon in zijn eentje mag beslissen wat wij als PvdA van zo’n onderwerp vinden. Maar wel dat die persoon bij die onderwerpen het woord voert tijdens debatten en dat die persoon zich in bepaalde onderwerpen extra verdiept. Het lijkt er nu op dat mijn onderwerpen zijn:

  • Duurzaamheid / klimaat / waterstofeconomie
  • Financiën
  • Veiligheid (demonstraties, ondermijning)
  • Grondbeleid (inrichting van nieuwe wijken)

Je kunt dus de komende tijd in mijn nieuwsbrieven vooral aandacht verwachten over deze onderwerpen. Heb je nou veel kennis van één van deze onderwerpen, laat dat dan weten en dan kan ik van je leren. De komende tijd verwacht ik nog geen debatten te hebben, dus wil ik de komende weken gebruiken om me goed in te lezen. Zo heb ik ‘De energietransitie uitgelegd’ en ‘tussen Kolen & Parijs’ beide op mijn nachtkastje liggen.

Wat doet de gemeenteraad in 3 vragen:

Nu ik raadslid ben, heb ik met heel veel mensen leuke gesprekjes over politiek. Daarbij krijg ik vaak de vraag wat de gemeenteraad nou precies doet en hoe het allemaal werkt. Daarom lijkt het mij handig om dat in deze nieuwsbrief kort uit te leggen. Ik wil hier een terugkerend onderwerp van maken, zodat je je als trouwe nieuwsbrief lezer over 4 jaar een ware gemeenteraadsspecialist mag noemen!

1) Wat beslist de gemeente?

De gemeente beslist over veel. Heel veel. Eigenlijk teveel om hier op te noemen. Per jaar geeft de gemeente dan ook ruim 1 miljard euro uit, dat is bijna €5.000 per persoon. Hieronder een paar voorbeelden:

Fysieke zaken: Het bouwen van scholen. Het inrichten van wijken. Het bepalen waar wegen & fietspaden komen. Vergunningen geven voor nieuwe gebouwen. Bepalen waar natuur komt. Parken onderhouden. 

Sociale zaken: De bijstandsuitkeringen regelen. Huishoudelijke hulp voor mensen organiseren. Mensen met een uitkering aan het werk helpen. Veiligheid waarborgen.

En ook nog: Sport en cultuur organiseren (Kardinge, de stadsschouwburg, Vrijdag). De economie bevorderen. Winkeltijden afspreken.

2) Wie regelt dit allemaal?

Bij de gemeente Groningen werken zo’n 3.000 mensen die dit dagelijks fixen. Van badmeesters in Kardinge tot geografen die bedenken hoe nieuwe wijken eruit moeten zien. Zij worden aangestuurd door het college van Burgermeester & Wethouders (B&W). De wethouders (7 in totaal) zijn als het ware de ministers van de gemeente. Zij zijn allemaal politici en hebben onderling alle onderwerpen verdeeld, elke wethouder is daarmee specialist van bepaalde zaken. Zo gaat onze PvdA-wethouder Carine Bloemhoff bijvoorbeeld over het arbeidsmarktbeleid en onderwijs.

Het huidige college met de Burgermeester (Koen Schuiling) en de wethouders.

3) En wat doen jullie als raadsleden dan?

Als raadsleden hebben we grof gezegd 3 taken.

Wij stellen de hoofdlijnen vast: Voor al deze taken van de gemeente bepalen wij als gemeenteraad de hoofdlijnen en de doelen. Wij bepalen dus niet dat zwemmen in Kardinge €5.50 kost, wel dat het zwembad betaalbaar moet zijn. Wij bepalen niet of de bewoner van de Oosterweg 112 een dakterras mag bouwen, wel wat de eisen zijn om een vergunning te krijgen. Ook bepalen we als raad welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen en wat de doelen moeten zijn. Willen we bijvoorbeeld dat 40% van alle woningen in een nieuwe wijk sociale huurwoningen zijn, of is 25% voldoende? En zou het stadspark er vooral voor bewoners moeten zijn, of voor de dieren die daar verblijven?

Wij controleren: We moeten controleren of het college van B&W wel goed haar werk doet. Zo kunnen we bijvoorbeeld vragen stellen aan de wethouders en met hen uitgebreid in debat gaan. 

Wij vertegenwoordigen het volk: Als raadsleden zijn wij de gekozen volksvertegenwoordigers. Het is dan ook onze taak om ervoor te zorgen dat de meningen van de Groningers in het gemeentehuis gehoord worden. Andersom moeten wij ook de keuzes die wij als raad maken weer uitleggen en vertellen aan de inwoners.

Eerder gepubliceerde nieuwsbrieven: